Usługi informatyczne

Serwis

 CENTRUM SERWISOWE KREATOR

Naprawa sprzętu komputerowego oraz elektroniki użytkowej, 

Więcej…

Środowisko serwerowe

Środowisko serwerowe jest obszarem krytycznym w infrastrukturze IT. Od działania elementów tego środowiska zależy funkcjonowanie i wydajność procesów biznesowych w firmie.
 Więcej…

HelpDesk / ServiceDesk

  Wsparcie techniczne użytkowników podczas wykonywania codziennych obowiązków, ma wpływ na szybkość reakcji na niespodziewane zmiany sytuacji. Pracownicy HelpDesk / ServiceDesk natychmiast rozwiązują problem, by jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie firmy.

Więcej…

Backup

 Ciągłość dostępu do baz danych ma duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Najczęściej jest to zbiór informacji niezbędnych do codziennej pracy. Zachowanie dostępności bazy w firmach ma wysoki priorytet.

Więcej…

Bezpieczeństwo systemów

   Informacja, zaraz po kapitale ludzkim, stanowi najwyższą wartość każdej firmy. Ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa systemów przetwarzających informacje jest istotnym czynnikiem w ochronie danych przed niepowołanym dostępem. Utrata cennych informacji może mieć wpływ na funkcjonowanie firmy.

Więcej…

Aplikacje

Odpowiednie wykorzystanie dostępnych aplikacji może znacząco wpłynąć na podniesienie efektywności biznesowej organizacji, zwłaszcza jeżeli zostanie spełnionych kilka warunków, m.in. adekwatna do potrzeb konfiguracja, kompetentna i przeszkolona obsługa oraz bezpieczeństwo i ciągłość pracy.

Więcej…

Środowisko stacji roboczych i użytkowników

 Jest to obszar o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia wydajności i komfortu działań poszczególnych pracowników. Umiejętne zarządzanie pozwala zapewnić bezpieczeństwo i efektywne wykonywanie zadań.

Więcej…

Sieci

    Sieć jest fundamentem każdej infrastruktury IT. Niepoprawne działanie sieci może doprowadzić do przerwania ciągłości ważnych procesów biznesowych. Może utrudnić wykonanie podstawowych procedur, np. backup danych, czy uniemożliwić pracę.

Więcej…

 

Hosting i usługi w chmurze

  Infrastruktura IT jest wpisana w zasadzie w każdą działalność, jednak jej zakup i utrzymanie generuje duże koszty. Usługi IT oparte na chmurze obliczeniowej posiadają przewagę nad usługami oferowanymi w oparciu o tradycyjną infrastrukturę IT.

Więcej…

 Outsourcing Specjalistów IT

 Outsourcing pracowniczy polega na powierzeniu partnerowi zewnętrznemu różnego typu zadań i projektów przez oddelegowanie pracowników do ich realizacji.

Więcej…

 
 

Bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji i przetwarzania Danych Osobowych to przede wszystkim procedury, które wyznaczają sposób postępowania, aby zminimalizować ryzyko utraty danych czy ich wyłudzenie. Jest to również określenie pewnych standardów zabezpieczeń, kontrolowanie i monitoring infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa.

Więcej…

Serwis

 CENTRUM SERWISOWE KREATOR

Naprawa sprzętu komputerowego oraz elektroniki użytkowej, 

 

Stacje robocze użytkownicy

 Jest to obszar o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia wydajności i komfortu działań poszczególnych pracowników. Umiejętne zarządzanie pozwala zapewnić bezpieczeństwo i efektywne wykonywanie zadań.

Więcej…