Innowacyjna szkoła XXI wieku

Jesteśmy liderami innowacyjnego, a zarazem realistycznego podejścia do wprowadzania nowoczesnego metodycznie nauczania, stymulowanego narzędziami i edukacyjnymi zasobami cyfrowymi. Szkoła nie może być dla uczniów analogowym skansenem, jednocześnie rolą nauczycieli i rodziców jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa cyfrowego.

Pomagamy samorządom i dyrektorom szkół modernizować cyfrowo placówki szkolne, szczególne znaczenie przywiązując do upowszechnienia kompetencji metodycznych i cyfrowych pośród nauczycieli. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem nowoczesnej metody TIK. Pomagamy dyrektorom szkół zaprojektować infrastrukturę cyfrową placówek (dostęp do Internetu, serwerownie). Doradzamy w wyborze sprzętu i aplikacji informatycznych niezbędnych w życiu szkoły. 

Prowadzimy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół z wykorzystaniem , obejmujące także naukę myślenia, kreatywności i programowania.

Pracujemy także nad całościowymi zmianami w oświacie obejmującymi m.in. zapewnienie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Proponujemy rozwiązania systemów zasobów edukacyjnych „w chmurze”

Szkolenia

Tworzymy miejsca przyjazne nowoczesnej edukacji.

W 2018 roku w Gliwicach zainicjowaliśmy Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej –  Centrum Szkoleniowe Kreator, które jest ośrodkiem badań, eksperymentów i codziennej praktyki na polu edukacji cyfrowej, koncentrującym się m.in. na pracy z nauczycielami, uczniami oraz osobami z grupy wiekowej 50+.

W ramach szkolenia:

  • prowadzimy badania naukowe i eksperymentujemy w zakresie metodyk nauczania kompetencji cyfrowych,
  • wspieramy samorządy regionalne i lokalne oraz szkoły w przygotowaniu i realizacji projektów transformujących tradycyjną szkołę w „cyfrową szkołę”. 
  • zapewniamy dyfuzję dobrych praktyk dydaktyki cyfrowej – wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce nauczania polskich szkół,
  • szkolimy kadrę nauczycielską i innych pracowników oświaty w zakresie metodyk aktywizujących ucznia, opartych na metodach nauczania oraz umiejętnościach cyfrowych nauczycieli.
  • wprowadzamy seniorów w świat cyfrowych możliwości
  • prowadzimy zajęcia z uczniami pokazujące, m.in. jak unikać cyberzagrożeń i bezpiecznie korzystać z Internetu
  • ćwiczymy z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych kreatywne i logiczne myślenie wykorzystując różne narzędzia i aplikacje cyfrowe oraz gry