SERWIS

Sieci

Zarządzanie sieciami LAN / WAN / WLAN

Prowadzenie działalności opartej w dużej mierze na wymianie informacji nie jest możliwe bez prawidłowego działania sieci LAN oraz dostępu do Internetu. Przemyślana instalacja urządzeń sieciowych i odpowiednie zarządzanie, pozwala na osiągnięcie stabilnej, bezpiecznej i w pełni skalowalnej struktury zapewniającej najwyższą wydajność dla krytycznych aplikacji pracujących w sieci.

Czynności wykonywane w ramach realizacji usługi:

 • Instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Instalacja i konfiguracja routerów WAN.
 • Instalacja i konfiguracja firewall.
 • Instalacja i konfiguracja przełączników LAN.
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń wchodzących w skład sieci WLAN.
 • Zarządzanie sieciami
 • Administracja urządzeniami sieciowymi.
 • Zarządzanie dostępem do Internetu.
 • Konfiguracja segmentów sieci LAN, WLAN.
 • Bieżący monitoring logów oraz zarządzanie zdarzeniami.
 • Cykliczna aktualizacja oprogramowania urządzeń sieciowych.
 • Współpraca z dostawcami łączy internetowych, światłowodów oraz producentami sprzętu sieciowego.

Nasi inżynierowie dzięki doświadczeniu oraz wiedzy potwierdzonej licznymi certyfikatami z powodzeniem realizują zadania związane z budową nowych jak i utrzymywaniem aktualnych środowisk sieciowych.

Zarządzanie usługami sieciowymi

Kwestie techniczne związane z zarządzaniem usługami sieciowymi są skomplikowane i nierzadko absorbują dużo czasu. Powierzenie tych obowiązków na rzecz Kreator zapewnia stabilne działanie usług i wysoki poziom ich bezpieczeństwa.

Czynności związane z opieką nad usługami sieciowymi obejmują:

 • Zarządzanie usługami sieciowymi
 • Zarządzanie usługami DNS, DHCP.
 • Zarządzanie usługami NTP, syslog.
 • Zarządzanie usługami SMB, SSH, FTP.
 • Zarządzanie serwerami wydruku i serwerami usług terminalowych.
 • Bieżący monitoring logów i zarządzanie zdarzeniami.
 • Wdrażanie i konfiguracja nowych usług sieciowych.
 • Dzięki współpracy z szerokim gronem firm wiodących na rynku w zakresie rozwiązań sieciowych, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom dostęp do najnowszych technologii.