SERWIS

ZARZĄDZANIE SERWERAMI

Zarządzanie systemem operacyjnym serwerów jest  usługą skierowaną do organizacji poszukujących specjalistycznej opieki informatycznej nad tym istotnym aspektem środowiska serwerowego. Inżynierowie KREATOR potrafią administrować systemami Windows, Linux, AIX czy HP-UX, zapewniając ich optymalną, dostosowaną do specyfiki organizacji Klienta konfigurację oraz dostępność serwerów na najwyższym wymaganym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

Stały nadzór nad stabilną pracą i instalacja systemów

Celem specjalistów KREATOR jest zapewnienie stabilnego, wydajnego i w pełni chronionego środowiska, którego docelowi użytkownicy nie muszą się martwić o czynności związane z  instalacją konfigurowaniem czy wprowadzaniem aktualizacji. Bieżąco reagujemy na poszczególne zdarzenia i potrzeby systemowe, dbając o stabilność i ciągłość pracy systemu.

Na elementy tej usługi IT składają się działania takie, jak:

 • instalacja systemu operacyjnego typu Windows,
 • instalacja systemu operacyjnego typu Linux,
 • wstępna konfiguracja systemu,
 • aktualizacja systemu.
 • administrowanie serwerami typu Windows,
 • administrowanie serwerami typu Linux/Unix,
 • zarządzanie dostępem,
 • zarządzanie serwisami uruchomionymi na serwerze,
 • zarządzanie zdarzeniami systemowymi,
 • monitorowanie serwera,
 • testowanie i wprowadzanie aktualizacji bezpieczeństwa,
 • zarządzanie backupem i kopiami archiwalnymi.
 • Utrzymanie dostępności serwerów fizycznych
 • Rekonfiguracja serwerów zgodnie z wymaganiami klienta
 • Serwisowanie sprzętu zgodnie z kontraktami serwisowymi
 • Kontakt z dostawcami sprzętu w celu rozwiązywania problemów i uzyskiwania dodatkowych informacji
 • Raportowanie wykorzystania serwerów
 • Monitorowanie serwerów

Sieci VPN 

Zarządzanie sieciami VPN to usługa skierowana do firm i instytucji szukających rozwiązań zapewniających maksymalnie bezpieczny dostęp do swoich zasobów zarówno kadrom pracującym stacjonarnie, jak i poza siedzibą Klienta (np. delegacje, dom).

Doświadczeni specjaliści  są w stanie stworzyć i konfigurować kanały połączeń w taki sposób, aby umożliwić niezbędną elastyczność w pracy bez zwiększania ryzyka wycieku lub niepowołanego dostępu do informacji.

W pełni bezpieczny, zdalny dostęp do zasobów

KREATOR zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie daje organizacjom możliwość wykorzystania przez pracowników mobilnego dostępu do firmowych zasobów, mając zarazem na uwadze potencjalne zagrożenia, jakie niesie za sobą jego rozproszenie. Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa jest odpowiednie zarządzanie i administrowanie połączeniami VPN, a powierzenie go kompetentnym i doświadczonym inżynierom umożliwi w pełni chroniony przepływ informacji między urządzeniami. Specjaliści dbają zarówno o odpowiedni, zgodny z dobrymi praktykami poziom szyfrowania, jak i przestrzeganie norm prawnych związanych m.in. z przetwarzaniem danych osobowych.

Czynności wykonywane w ramach tej usługi IT obejmują:

 • administrowanie połączeniami VPN,
 • rekonfigurację połączeń zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
 • monitorowanie połączeń,
 • aktualizacje oprogramowania do zarządzania VPN zgodnie z zaleceniami producentów,
 • przeglądanie zdarzeń w sieci (logi).

Zarządzanie usługami pocztowymi

Zarządzanie usługami pocztowymi jest usługą skierowaną do firm oraz instytucji poszukujących kompleksowego wsparcia we wszelkich kwestiach związanych z tą formą komunikacji, w celu zapewnienia sprawnego i niezwłocznego dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych. KREATOR potrafi sprawnie i skutecznie konfigurować konta użytkowników, monitorować serwery pocztowe (MS Exchange, sendmail i inne), utrzymywać najwyższą dostępność systemów oraz chronić użytkowników przed spamem i utratą ważnych danych.

Sprawna i bezpieczna poczta elektroniczna

Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej musi spełniać szereg warunków, jeżeli ma ona stać się efektywnym narzędziem kontaktu zarówno wewnątrz organizacji, jak również z jej otoczeniem. Powierzenie KREATOR opieki nad usługami pocztowymi niesie za sobą dbałość o utrzymywanie najwyższych standardów, w tym przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo systemów i samej korespondencji. Pod tym względem, inżynierowie KREATOR koncentrują się zarówno na eliminowaniu natrętnego i złośliwego spamu, jak również na procesie backupu e-maili, zabezpieczając dane przed przypadkowym usunięciem lub innymi formami utraty informacji.

Czynności zespołu inżynierskiego wykonywane w ramach zarządzania usługami pocztowymi obejmują:

 • administrowanie serwerami pocztowymi (MS Exchange, sendmail i inne),
 • administrowanie dostępem użytkowników,
 • administrowanie skrzynkami pocztowymi,
 • administrowanie książkami adresowymi,
 • aktualizowanie oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów,
 • aktualizowanie filtrów antyspamowych i antywirusowych,
 • rekonfiguracja usług pocztowych zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
 • monitorowanie działania serwisów pocztowych,
 • przeglądanie zdarzeń w logach.