Produkt

Kategoria:

Opis

{Wszystkie pragniemy mieć|Dla każdej z kobiet bardzo ważne jest to, by mieć|Chyba wszystkie się zgodzimy, że jedną z najważniejszych rzeczy kobiecej urodzie są} {piękne i gęste|długie, gęste|piękne, czarne i gęste} rzęsy. {Niestety|Mimo to|Mimo tego} {wiele z nas nie zostało tak szczodrze obdarzonymi|nie każda dziewczyna została tak hojnie obdarzona|nie każda z nas została nimi obdarowana} przez naturę. {Jest jednak|Istnieje jednak|Na szczęście istnieje} {sposób|możliwość} {zmiany|poprawy|polepszenia} ich {stanu|wyglądu|niekorzystnego wyglądu}. {Jeśli czujesz się zainteresowana|Jeżeli fascynujesz się|Dla osób zainteresowanych} urodą i {poprawiającymi ją zabiegiami|metodami przedłużania rzęs|zabiegami upiększającymi}, {oferujemy|proponujemy} {profesjonalny kurs|specjalistyczne szkolenie|profesjonalne szkolenie} stylizacji rzęs {1:1|1 do 1|metodą 1:1}.

{Certyfikowana kadra|Kadra akademicka|Wykształceni specjaliści|Kadra profesjonalistów} dla {poszerzenia|zwiększenia|rozszerzenia} {Twojej wiedzy i umięjętności|Twoich umiejętności i wiedzy|Twoich możliwości}!

{To|Jest to} {ciekawa forma nauki|doskonały sposób samorozwoju|świetna metoda na nabycie doświadczenia, poszerzenia wiedzy} {i|oraz} {możliwość|opcja} odkrycia {w sobie zupełnie nowych umiejętności|nowej pasji}. {Zapewniamy|Gwarantujemy} {8 godzin szkolenia online przedłużania rzęs|8-mio godzinne zdalne szkolenie stylizacji rzęs|8-mio godzinny kurs online} {z profesjonalną kadrą|u boku certyfikowanych specjalistów|u boku specjalistów z certyfikatami}, które {zostanie|będzie} {ukończone|zakończone|zwieńczone} {otrzymaniem|zyskaniem|odebraniem} {certyfikatu i zaświadczenia MEN|zaświadczenia MEN oraz certyfikatu}.

{Dedykowane dla osób|Jest przeznaczone dla osób|Adresowane zarówno do osób} {rozpoczynających|zaczynających} {przygodę|pracę} {ze stylizacją|z przedłużaniem} rzęs, {ale też|jak również|lecz także} dla tych, {którzy|które} {chcą|planują|czują, że powinny} {odświeżyć|uaktualnić} {swoją wiedzę|stan swojej wiedzy}. {Szkolenia|Kursy} {odbywają się w grupach|organizowane są dla grup} {kameralnych|4-5 osób|cztero i pięcioosobowych}.