Pieczęć elektroniczna Certum w chmurze Pieczęć elektroniczna 

Rozwiązanie wykorzystujące kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej, dzięki czemu dokumenty opieczętowane pieczęcią elektroniczną zachowują pełną moc prawną oraz dowodową. W tym SimplySign– jedyna na rynku, innowacyjna pieczęć elektroniczna utrzymywana w chmurze.

 

Pieczęć elektroniczna Certum w chmurze
 
Pieczęć elektroniczna Certum Mini