SERWIS

HELPDESK / Service Desk

HelpDesk (Centrum Kontaktu)

Oferowana przez KREATOR usługa HelpDesk przeznaczona jest dla podmiotów poszukujących stałego, zawsze dostępnego wsparcia od kompetentnych specjalistów w zakresie sprzętu i oprogramowania. Łatwość obsługi, w połączeniu z szybkością reakcji i stale pogłębianą wiedzą nt. infrastruktury informatycznej w organizacji Klienta przekłada się w praktyce na szereg możliwości zoptymalizowania jej na potrzeby poszczególnych procesów biznesowych.

Usługa dostępna jest w dni powszednie w godzinach 8:00-20:00.

HelpDesk – wsparcie specjalistów zawsze pod ręką

HelpDesk daje poczucie pewnego, stałego wsparcia, niezależnie od zaistniałych komplikacji w toku pracy urządzeń czy aplikacji. Niezależnie od preferowanej formy (e-mail, telefon, dedykowana aplikacja) w każdej chwili można skontaktować się z dyżurującym inżynierem, w celu znalezienia szybkiego i sprawnego rozwiązania zaistniałego problemu. HelpDesk jest również podstawowym punktem kontaktowym w sprawie oczekujących żądań, przestojów w dostępie do usług i prowadzonych czynności serwisowych w środowisku IT.

KREATOR HelpDesk zapewnia scentralizowany system wsparcia i dostępu do sprawdzonych procedur. W toku prac specjalistów KREATOR z organizacją Klienta, w centrum kontaktu gromadzone są i analizowane wszelkie zgłoszenia użytkowników, dzięki czemu powstaje baza wiedzy, użyteczna w diagnostyce i zapobieganiu problemom,  a zgromadzone informacje pozwalają skrócić czas rozwiązywania znanych problemów pojawiających się w infrastrukturze IT.

Schemat działań w ramach tej usługi IT:

 • rejestracja każdego zgłoszenia w dedykowanym systemie,
 • telefoniczna rejestracja zgłoszeń,
 • podjęcie działań mających na celu obsłużenie zlecenia,
 • przekazanie zgłoszenia na wyższy poziom wsparcia w przypadku braku możliwości natychmiastowej pomocy,
 • bieżące monitorowanie i modyfikowanie statusu zgłoszenia,
 • koordynacja działań zespołów i specjalistów zajmujących się zgłoszeniem,
 • budowanie bazy wiedzy w oparciu o obsłużone zgłoszenia.

HelpDesk (System Rejestracji Zgłoszeń)

System rejestracji zgłoszeń jest rozwiązaniem służącym do scentralizowanego gromadzenia wszystkich zgłoszeń użytkowników, dzięki czemu czuwający nad IT organizacji specjalista może za pośrednictwem HelpDesku nie tylko błyskawicznie zareagować na pojawiające się problemy, ale również im w przyszłości zapobiegać. Jest to możliwe dzięki wdrażanym przez KREATOR narzędziom raportowania i analiz, które pozwalają zbierać i systematyzować wiedzę na temat infrastruktury informatycznej organizacji. Dzięki temu łatwiej eliminować ryzyko powtórzenia się zagrożeń.

Usługa ta dostępna jest 7 dni w tygodniu.

HelpDesk – od rejestracji problemu do jego rozwiązania

System rejestracji zgłoszeń jest oparty na współdzieleniu dostępu do tej aplikacji przez Klienta oraz pracowników KREATOR. Obsługujący go inżynierowie KREATOR mają błyskawiczny dostęp do zgłoszeń, które jednocześnie są rejestrowane i analizowane. Szybka reakcja na problemy w połączeniu ze szczegółowym raportowaniem pozwala zbudować bazę wiedzy na temat środowiska informatycznego Klienta, pozwalającą w przyszłości zapobiegać pojawianiu się niepożądanych zdarzeń, co wymiernie wpływa na płynną i efektywną pracę systemów i urządzeń.

Schemat postępowania w ramach tej usługi IT:

 • rejestracja każdego zgłoszenia w dedykowanym systemie,
 • bieżące monitorowanie i modyfikowanie statusu zgłoszenia,
 • generowanie raportów wg zadanych parametrów,
 • wymiana uwag dotyczących rozwiązania problemu.