SERWIS

Bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych to zespół działań, poczynając od opracowania polityk i procedur, które wyznaczają sposób postępowania, poprzez zdefiniowanie i implementację standardów zabezpieczeń, aż do kształtowania postaw i zachowań w Organizacji. Celem jest minimalizacja ryzyka – w szczególności utraty lub kradzieży danych. Stawką jest wygrana w wyścigu – coraz lepsze zabezpieczenia kontra coraz lepsze włamania… Wyścig jest coraz szybszy, a wygrywają najlepsi. Dlatego warto skorzystać z ekspertyzy KREATOR.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo informacji i danych osobowych?

Audyt RODO

Sprawdzimy aktualny stan przygotowań, przedstawimy rekomendacje, wdrożymy opartą o analizę ryzyka i wymaganą przepisami prawa dokumentację, a następnie przeszkolimy pracowników Twojej Organizacji (proponujemy łatwy do zaimplementowania, szybki w realizacji i efektywny w praktyce e-learning).

Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa
Informacji (Information Security Policy)

Opracujemy i zaimplementujemy zgodną zarówno z przepisami prawa jak i wymaganiami normy ISO/IEC 27001 oraz dobrymi praktykami dokumentację w zakresie bezpieczeństwa informacji (w szczególności dotyczy to polityki haseł, kontroli dostępu, archiwizacji danych, instrukcji postępowania w przypadku sytuacji naruszenia bezpieczeństwa itp.).

Testy socjotechniczne

Sprawdzimy podatność Twojej Organizacji na ataki wykorzystujące techniki socjotechniczne. Szacuje się, że takie ataki stanowią obecnie większość wśród metod stosowanych przez hackerów – są najtańsze, najprostsze i najbardziej skuteczne. Wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii społecznej jaki i technologii informatycznych, wskażemy obszary wymagające poprawy bezpieczeństwa i procedur.

Usługa Inspektora Ochrony Danych IOD

Zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych przez Twoją Organizację. Usługa IOD skierowana jest zarówno do Organizacji, które zgodnie z przepisami prawa zobligowane są do powołania IOD, jak i do poszukujących działań na rzecz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa informacji.

Wdrożenie planu Zachowania Ciągłości
Działania (BCP – Busines Continuity Planning)

Przygotujemy Twoją Organizację na sytuacje kryzysowe, wykorzystując najlepsze praktyki rynkowe i bogate doświadczenie w realizacji usług zarządzania kryzysowego. Przeprowadzimy kompleksową analizę ryzyka i analizę wpływu zdarzeń na działania biznesowe, a następnie opracujemy szczegółowe scenariusze działań.

Co zyskujesz zlecając nam powyższe usługi?

Opieka serwisowa 24h na dobę,
7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

Nasi inżynierowie czuwają nad infrastrukturą i procesami IT Twojej Organizacji, umożliwiając zachowanie stabilności i ciągłości pracy infrastruktury sieciowej, minimalizując czas przestoju w przypadku awarii, zapewniając szybką diagnozę i rozwiązanie problemu.

Kontrola nad budżetem,
oszczędność czasu i zasobów

Oszczędzasz pieniądze i czas poświęcony na rekrutację wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Masz pełną kontrolę nad budżetem – precyzyjnie wycenioną usługę realizują nasi specjaliści.