fbpx
Polityka Prywatności - RODO Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy dane wyłącznie zgodnie z prawem i uważamy, że naszym obowiązkiem jest chronić Twoje dane przed wszelkimi nadużyciami. Używamy Twoich danych tylko w celach, do których dasz nam upoważnienie. 1. Obiektywny i odpowiedzialny organ Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania (w tym gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i zgody) danych osobowych zawartych w naszej ofercie online oraz powiązanych witrynach, funkcjach i treściach (łącznie zwanych "ofertą online” ) Polityka prywatności obowiązuje niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń, na których jest prowadzona oferta online. Dostawca oferty online i odpowiedzialny za prawo ochrony danych to KREATOR, właściciel: , , (zwanego dalej "dostawcą", "my" lub "nami"). Termin "użytkownik" obejmuje wszystkich klientów i odwiedzających naszą ofertę online. Użyte terminy, takie jak "Użytkownicy", należy rozumieć jako neutralne płciowo. 2. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); Przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zgodnie wymogami minimalizacji danych i celowości (patrz Rozporządzenie RODO : Art. 5). Oznacza to, że dane użytkowników przetwarzane są wyłącznie za zgodą zezwolenia lub zobowiązania, w celu wypełnienia zobowiązań umownych (które są niezbędne, na przykład, do świadczenia oferowanych usług) Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa o ochronie danych oraz w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieuprawnionych. W zakresie, w jakim przekazywanie danych stronom trzecim jest konieczne do spełnienia wymagań prawnych, realizacji usług, które mają być świadczone w ramach zobowiązań umownych lub na podstawie Twojej wyraźnej zgody, zawsze zapewniamy, że odbywa się to bezpiecznie i zgodnie z przepisami RODO. (Sklep internetowy, jeśli dotyczy): Nie przekazuje się danych stronom trzecim, z wyjątkiem przesyłania danych dotyczących kart kredytowych do zaangażowanych instytucji bankowych / dostawców usług płatniczych w celu obciążenia ceny zakupu, do transportu firma / firma spedycyjna zlecona przez nas w celu dostarczenia towarów, a także naszemu doradcy podatkowemu celem wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych. 3. Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe, oprócz użycia wyraźnie wymienionego w niniejszej polityce prywatności, przetwarzane są w następujących celach na podstawie ustawowych wymagań, w celu wykonania umowy lub wyraźnej zgody użytkownika: - Zapewnienie, wykonanie, utrzymanie, optymalizacja i bezpieczeństwo naszych usług, usług użytkowników; - Zapewnienie skutecznej obsługi klienta i wsparcia technicznego. O ile przekazywanie danych stronom trzecim jest konieczne do spełnienia wymagań prawnych, realizacji usług świadczonych w ramach zobowiązań umownych lub na podstawie Twojej wyraźnej zgody, zawsze zapewniamy, że odbywa się to bezpiecznie i zgodnie z przepisami RODO Art. 5 Sklep internetowy: Nie przekazuje się danych stronom trzecim, z wyjątkiem przesyłania danych dotyczących kart kredytowych do zaangażowanych instytucji bankowych / dostawców usług płatniczych w celu obciążenia ceny zakupu, transportu / firma spedycyjna zlecona przez nas w celu dostarczenia towarów, a także naszemu doradcy podatkowemu celem wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych. Kontaktując się z nami (poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia zamówienia, jak również w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Dane osobowe zostaną usunięte, jeśli spełniły swój cel, a usunięcie nie kłóci się z wymaganiami dotyczącymi przechowywania. 4. Zbieranie danych dostępowych Zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępu zawierają nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i dostawcę internetowego. Korzystamy z danych dziennika bez łączenia go z konkretną osobą użytkownika lub innego profilowania zgodnie z przepisami ustawowymi jedynie do oceny statystycznej w celu bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty online. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzania danych rejestru, jeżeli na podstawie konkretnych dowodów istnieje uzasadnione podejrzenie o bezprawnym użyciu. 5. Pliki cookie Pliki cookie to informacje przekazywane z naszego serwera internetowego lub serwerów stron trzecich do przeglądarek internetowych użytkowników i są tam przechowywane do późniejszego pobrania. Używanie plików cookie jest opisane w niniejszej polityce prywatności. Korzystanie z tej oferty internetowej jest również możliwe bez plików cookie. Jeśli użytkownicy nie chcą plików cookie zapisanych na swoim komputerze, są proszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych niniejszej oferty online. Istnieje możliwość zarządzania plikami cookie dotyczącymi reklam online wielu firm za pośrednictwem strony internetowej http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ lub strony http://www.aboutads.info/choices 6. Google Analytics Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zwykle przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić wykorzystanie naszej oferty online przez użytkowników, sporządzić raporty dotyczące działań w ramach tej oferty online i udostępnić nam inne usługi związane z korzystaniem z tej oferty online i korzystania z Internetu. W takim przypadku pseudonimowe profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych. Używamy tylko Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiegać przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; użytkownicy mogą zapobiegać gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie związanych z korzystaniem z oferty online, a także przetwarzaniem takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu przez Google z danych, ustawień i opcji rezygnacji, odwiedź witryny Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl http://www.google.com/settings/ads (wyłączenie personalizacji reklam) 7. Wtyczki społecznościowe Facebooka Nasza oferta online wykorzystuje wtyczki społecznościowe ("wtyczki") z portalu społecznościowego facebook.com obsługiwanego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki są rozpoznawane przez logo Facebooka (biały "f" na niebieskim kafelku, określenia "Lubię to" lub znak "Kciuk w górę") lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Listę i wygląd Facebook Social Plugins można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Kiedy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączona do oferty online. W tym procesie profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych. W związku z tym nie mamy wpływu na ilość danych zbieranych przez Facebooka za pomocą tej wtyczki, dlatego też informujemy użytkowników zgodnie z naszą wiedzą. Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład naciśnij przycisk Lubię lub zostaw komentarz, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook dowie się i zapisze adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook gromadził dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Inne ustawienia i możliwe unieważnienia dotyczące wykorzystania danych w celach reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, co oznacza, że są one adoptowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne. 8. Remarketing na Facebooku W ramach naszej oferty on-line znajdują się tak zwane "piksele Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, obsługiwane przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli mieszkasz w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Za pomocą Facebooka pixel, Facebook może wyznaczyć odwiedzających naszą ofertę jako grupę docelową do prezentacji reklam, tzw. "Reklam na Facebooku". Odpowiednio, używamy Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą stroną. Innymi słowy, z pomocą piksela Facebooka, chcemy się upewnić, że nasze reklamy na Facebooku są zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie są denerwujące. Za pomocą piksela Facebooka możemy również zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszej witryny po kliknięciu reklamy na Facebooku. Facebookowy piksel jest bezpośrednio zintegrowany z Facebookiem podczas połączenia z naszą stroną internetową i można zapisać na urządzeniu tak zwany plik cookie (mały plik). Jeśli logujesz się na Facebooku lub odwiedzasz Facebooka w stanie zalogowanym, odwiedziny naszej oferty są odnotowywane w Twoim profilu. Dane zebrane o Tobie są dla nas anonimowe, więc nie dają nam żadnych wskazówek na temat tożsamości użytkowników. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebooka jest częścią polityki wykorzystania danych na Facebooku. W związku z tym dowiesz się więcej o tym, jak działa piksel remarketingowy, a bardziej ogólnie o tym, w jaki sposób reklamy Facebooka są wyświetlane w zasadach korzystania z danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Facebooka Pixela w celu wyświetlania reklam na Facebooku. Aby to zrobić, możesz odwiedzić stronę ustawioną przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub na stronach http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, co oznacza, że są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne. 9. Newsletter Poniższymi informacjami wyjaśnimy zawartość naszego biuletynu, procedury rejestracji, wysyłania i oceny statystycznej, a także Twoje prawo do sprzeciwu. Zapisując się do naszego biuletynu, zgadzasz się na opisane procedury. Treść biuletynu: Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacją reklamową (dalej zwaną "biuletyn") tylko za zgodą odbiorcy. Nasze biuletyny zawierają informacje: o oferowanych przez nas produktach, promocje oraz informacje o naszej firmie. Podwójne logowanie: rejestracja w naszym biuletynie odbywa się w ramach tzw. Procedury podwójnego wyboru. Po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się na niepoprawnym lub nieposiadanym adresie e-mail. Rejestracja do biuletynu zostanie zarejestrowana w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie danych logowania i potwierdzenia, a także adresu IP. Podobnie będą rejestrowane zmiany w danych przechowywanych przez dostawcę usług newslettera. Dostawca usług Newsletter: Biuletyn jest wysyłany za pomocą "" (zwanego dalej "dostawcą usług newslettera"). Polityka prywatności dostawcy usług newslettera można znaleźć tutaj: . Adresy e-mail naszych odbiorców Newslettera, a także inne dane opisane w związku z tymi notatkami, są przechowywane na serwerach dostawcy usług newslettera. Usługodawca biuletynu wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny biuletynu w naszym imieniu. Ponadto dostawca usług newslettera może, zgodnie z ich informacjami, wykorzystywać te dane do optymalizowania lub ulepszania własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłania i prezentacji biuletynu lub do celów gospodarczych, w celu ustalenia, z których krajów pochodzą odbiorcy. Jednak dostawca usług newslettera nie wykorzystuje danych naszych odbiorców biuletynu do kontaktowania się z nimi w celach lub przekazywania tych kontaktów stronom trzecim. Poświadczenia: Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Ankieta i analiza statystyczna - Biuletyny zawierają tak zwany "web-beacon", plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy biuletynu, gdy biuletyn jest otwarty. To żądanie będzie początkowo zbierać informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane do poprawy technicznej wydajności usług w oparciu o ich specyfikacje lub odbiorców oraz ich nawyki czytelnicze, w oparciu o ich lokalizacje (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy biuletyny są otwarte, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców biuletynów. Badania służą nam do rozpoznawania zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i do odpowiedniego dostosowania naszych treści lub do wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników. Wypowiedzenie / odwołanie - Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć otrzymanie naszego biuletynu, co oznacza wycofanie zgody. Jednocześnie wygasa Twoja zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail od dostawcy usług newslettera i analiz statystycznych. Oddzielne otrzymywanie wiadomości e-mail od dostawcy usług biuletynu lub oceny statystycznej jest niestety niemożliwe. Link do anulowania biuletynu można znaleźć na końcu każdego biuletynu. 10. Integracja usług i treści stron trzecich Może się zdarzyć, że zawartość lub usługi zewnętrznych dostawców, takie jak mapy lub czcionki z innych stron internetowych, zostaną uwzględnione w naszej ofercie online. Włączenie treści od dostawców zewnętrznych zawsze wymaga od dostawców zewnętrznych postrzegania adresu IP użytkowników, ponieważ nie mogli oni wysyłać treści do przeglądarki użytkownika bez adresu IP. Adres IP jest zatem wymagany do prezentacji tych treści. Ponadto dostawcy treści stron trzecich mogą ustawiać własne pliki cookie i przetwarzać dane użytkowników do własnych celów. W tym procesie profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywać te treści w możliwie jak największym stopniu do oszczędzania i usuwania danych oraz wybierać wiarygodnych dostawców zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa danych. Poniższa prezentacja zawiera przegląd zewnętrznych dostawców, ich zawartości i linków do ich oświadczeń o ochronie prywatności, z dalszymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych i częściowo możliwości odwołania (tak zwane opt-out): - Zewnętrzne czcionki od Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Czcionki Google"). Integracja czcionek Google odbywa się przez wywołanie serwera w Google. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/. - Mapy usługi "Mapy Google" dostarczane przez firmę zewnętrzną Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/. - Platformy YouTube innych firm Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/. 11. Prawa użytkownika i usuwanie Użytkownicy mają prawo na żądanie otrzymać bezpłatnie informacje o przechowywanych przez nas danych osobowych. Ponadto użytkownicy mają prawo do poprawiania niedokładnych danych, cofania zgody, blokowania przetwarzania i usuwania swoich danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione, oraz do złożenia skargi do właściwego organu regulacyjnego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania. Dane przechowywane u nas są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do ich celu, a ich usunięcie nie jest sprzeczne z wymogami ustawowej pamięci masowej. 12. Zmiany w polityce prywatności Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmienionych sytuacji prawnych lub zmian w usługach o przetwarzaniu danych. Dotyczy to jednak tylko deklaracji przetwarzania danych. Jeżeli wymagana jest zgoda użytkownika lub elementy polityki prywatności zawierają postanowienia dotyczące stosunku umownego z użytkownikami, zmiany zostaną wprowadzone wyłącznie za zgodą użytkowników. Użytkownicy proszeni są o regularne informowanie się o treści polityki prywatności. Status: [data_pobrania]
×
×

Koszyk